Přejít zpět na výpis článků

Zdraví jater jako jeden ze základních kamenů přírodní medicíny

  • Játra
  • Ajurvéda

Ajurvéda zásadně pracuje s příčinami problémů, nikoliv slepě až s jejich příznaky. Uvědomit si, kdo skutečně jste, je základem správného přístupu k vyrovnanému tělu i mysli. A podpora zdraví jater se z hlediska přírodní medicíny nijak neliší. Je nutný holistický a zodpovědný přístup.

Játra jsou po plicích a srdci jedním z nejdůležitějších lidských orgánů. Člověk může žít pouze s jednou ledvinou nebo jedinou plíci, či bez sleziny, ale bez fungování jater nepřežije. Odhady celkového počtu oddělených funkcí jater se pohybují okolo 500. A lidé si naštěstí stále více uvědomují důležitost jater a věnují jim potřebnou pozornost.

Játra jako hlavní orgán detoxikace

Každý člověk má odlišnou tělesnou konstituci, věk, životní prostředí, životní styl i svoje khavaigunyas – osobní slabosti. Ať už se cítíte dobře nebo vás trápí nějaké neduhy, vždy poslouchejte svoje tělo, vaše srdce a svou intuici. Snažte se o co nejjednodušší přístup a zároveň jednejte s rozvahou. A bude to znít trochu zvláštně, ale hlavně si tento proces vychutnejte.

Játra filtrují a detoxikují krev a hrají významnou roli při trávení a celkovém metabolismu, ale také syntetizují bílkoviny, produkují důležité enzymy a hormony, rozkládají a recyklují unavené krevní buňky a regulují skladování glykogenu. Játra jsou primárním orgánem detoxikace a mají tak důležitou úlohu chránit hlubší tkáně před nečistotami v krvi, které by jinak mohly způsobit poškození. Nadměrné vystavení jater toxinům jako je alkohol, agresivní léky nebo rekreační drogy nebo například látky znečišťující životní prostředí, mají velký potenciál játra poškodit.

Naštěstí mají játra pozoruhodnou schopnost uzdravovat se a omlazovat se. Ale pokud chceme, aby se játra zregenerovala efektivně, musíme jim dopřát pravidelný a dostatečný odpočinek.

Klíčové funkce jater

Většina jaterních funkcí pracuje v harmonii s celým spektrem dalších tělesných systémů. Nyní si v krátkosti představíme právě několik z těch klíčových funkcí.

Detoxikace

Játra filtrují krev a odstraňují tak toxiny z krevního řečiště. Když jíme, trávicí ústrojí rozkládá konzumované jídlo do miniaturních vstřebatelných kousků energie, které pak vstupují do krve – rasa dhatu (plazma). Tento vyživující mix následně putuje do jater, kde je krev dále rafinována a filtrována a játra současně odstraňují nežádoucí toxiny, aby se nedostaly dále do oběhu. Játra jsou zodpovědná nejenom za metabolismus chemických toxinů, léků, ale tedy také například alkoholu.

Tvorba a vylučování žluče

Zdraví jater a žlučníku je propojené mnohem více, než si mnozí lidé myslí. Sanskrtské slovo pitta je synonymem českého slova žluč, což je alkalická tekutina, která pomáhá emulgovat tuky pro správné trávení. Vzniká právě v játrech a dočasně se skladuje ve žlučníku. Když dochází ke trávení potravin, žlučník vyprazdňuje žluč do tenkého střeva.

Trávení a metabolismus

Játra hrají rozhodující roli při trávení a při metabolismu požitých živin. Jsou totiž schopná rozložit komplexní látky jako jsou sacharidy, lipidy a bílkoviny, a to na biologicky užitečné molekuly, kterými jsou například glukóza, cholesterol, fosfolipidy a lipoproteiny. Játra také regulují a ukládají glykogen, který je pro lidi primárním zdrojem dostupné biologické energie.

Metabolismus a syntéza bílkovin

Játra jsou jedním z primárních orgánů v těle, kde jsou proteiny metabolizovány, syntetizovány a později degradovány. Většina našich tělesných tkání je tvořena bílkovinami, ale jsou zvláště důležité pro výživu svalové tkáně. Ajurvéda spojuje nízkou nebo slabou jaterní energii s fyzickou slabostí svalových tkání.

Další důležité funkce jater

Játra se také podílejí na tvorbě hormonů a metabolismu, na metabolismu a skladování tuku, na regulaci hladiny pH v těle, na tvorbě červených krvinek a na regulaci objemu a krevního tlaku.

Ajurvéda a její holistický pohled na játra

Ajurvéda popisuje játra jako ohnivý horký orgán, který je provázaný s agni (princip ohně), pitta dóšou a transformací energií. Podle ajurvédy se níže popisované látky, kanály a energie sbíhají právě v játrech nebo jsou jimi ovlivňovány. Játra jsou orgánem, který je úzce spojený s celou řadou dalších orgánů, tkání a systémů v celém těle. Ajurvéda poskytuje pradávnou a důležitou perspektivu těchto vztahů, což nám může pomoci lépe pochopit, jak se o játra lépe a smysluplně starat.

Agni

Agni je v ajurvédě název pro posvátný metabolický vnitřní oheň. Má různorodý rozsah funkcí, ale všude v těle slouží agni jako prostředek pro transformaci. Ajurvéda popisuje nejméně čtyřicet specifických fyziologických projevů agni, přičemž pět z nich – bhuta agnis – je umístěných výhradně v játrech. Funkčně jsou bhuta agnis zodpovědné za přeměnu naší potravy na biologicky užitečné látky. Trávicí proces rozbíjí naše jídlo do jeho nejzákladnější formy – pět prvků (země, voda, oheň, vzduch a éter) a bhuta agnis převádí tyto prvky do formy, kterou tělo může využít. Pouze tato rafinovaná látka je vlastně zpřístupněna tkáním prostřednictvím oběhu.

Pitta dóša a její podtyp

Pitta se skládá především z prvků ohně a vody. Je zdrojem veškerého tepla v těle a zřejmě již není překvapením, že játra a žlučník jsou považovány za velmi důležitá místa dóši pitta. Jak jsme již zmiňovali, žlučové cesty se vyprazdňují do tenkého střeva, což je právě primárním místem pitty. Funkčně tento tok z jater a žlučníku do tenkého střeva vyjadřuje složitý vztah mezi několika různými pitta orgány a proudem samotné pitty. Stručně si nyní popíšeme 5 podtypů pitty a ozřejmíme si tak spojení mezi dóšou pitta, játry a žlučníkem.

  • Pachaka Pitta: Pachaka pitta se nachází v tenkém střevě a v žaludku. Její primární funkcí je trávení, absorpce a asimilace potravin. Pachaka pitta pracuje v společně s jathara agni (centrální trávicí oheň), který reguluje agni v celém těle. Pachaka pitta ztělesňuje energii ohně, tepla a transformace a je spojené také s trávicí funkcí jater.
  • Ranjaka Pitta: Ranjaka pitta se nachází hlavně v játrech a ve slezině, ale do určité míry i v žaludku. Ze všech jmenovaných podtypů je ranjaka pitta nejblíže právě k játrům. Sanskrtské slovo ranjaka znamená "dát barvu." Ranjaka pitta dává barvu krvi a všem tkáním po celém těle, což dokonce ovlivňuje kůži, vlasy a barvu očí. Ranjaka pitta také produkuje žlučové a jaterní enzymy a řídí transformaci rasa dhatu (plazmy) na rakta dhatu (červené krvinky).
  • Alochaka Pitta: Alochaka pitta se nachází v očích a je nezbytná pro vizuální vnímání. Umožňuje vnímání světla i barev. Alochaka pitta také dohlíží na lesk, barvu a průsvitnost očí. Málokdo by zřejmě čekal, že existuje velmi významný vztah mezi alochakou pitta v očích a ranjakou pitta v játrech. Typicky mohou poruchy v játrech způsobit, že bělmo oka se zabarví dožluta. Toxicita v játrech může také způsobit poruchy zraku nebo hypersenzitivitu na světlo.
  • Bhrajaka Pitta: Bhrajaka pitta se nachází v kůži. Udržuje barvu pokožky, strukturu, teplotu a vlhkost. Tento podtyp pitty také usnadňuje trávení a zpracování všech látek, které se aplikují na pokožku nebo ji absorbují. Stejně jako u očí existuje tedy také vztah mezi kůží a játry, takže téměř jakékoliv kožní problémy vedou zpětně právě k poruchám jater.
  • Sadhaka Pitta: Sadhaka pitta se nachází v mozku a v srdci. Je zodpovědná za vědomé myšlení a emoce. Poruchy ranjaky pitty (nacházející se v játrech) tak mohou ovlivnit náš stav mysli.

Rakta Dhatu: Jsme zvyklí přemýšlet o krvi jako o jedné entitě, ale ajurvéda rozděluje krev do dvou odlišných entit. Není tomu tak proto, že by tyto dvě entity byly fyzicky oddělené, ale proto, že mají v těle odlišné funkce. Rasa dhatu (plazma) je chladící, výživná látka spojená s ženskou a lunární energií. Poskytuje výživu do buněk v celém těle a je považována za chladnou, pomalou a uklidňující (kapha dóša). Rakta dhatu (tvořená červenými krevními buňkami) je zase část krve spojená s kyslíkem, která je spojena s mužskou a sluneční energií (pitta dóša). Ta je považována za horkou, ostrou a pronikavou. V počátečních stádiích embryonálního vývoje jsou játra téměř výhradně zodpovědná za vytvoření červené krvinky – až do té doby, než se tato role postupně přesune na kostní dřeň. Jedním z vedlejších produktů rakta dhatu je také žluč (poshaka pitta) nezbytná pro metabolismus lipidů prováděný játry.

Emoce ukryté v játrech

Játra nejsou rozhodující pouze pro trávení jídla a výživy, ale hrají také velmi důležitou roli u zpracování emocí. Játra jsou považována za místo hněvu, nenávisti a odporu a jsou také spojená s pocity závisti, podrážděnosti, frustrace, netrpělivosti a nadměrných ambicí. Není divu, že všechny tyto ohnivé emoce vyvádějí dóšu pitta z rovnováhy.

Játra spojujeme také s pozitivními emocemi pitty jako je odvaha, důvěra, spokojenost, nadšení, spolupráce, přijetí a vzdání se. Zdraví vašich jaterních emocí říká, jak dobře jste schopni reagovat a projít přes tyto emoce. Dokážou vás emoce rychle a úplně přemoci? Jak rychle se umíte uvolnit? Nebo jste někdo, kdo se dokáže po celé roky hněvat nebo mít někoho či něco v nelibosti? Pokud jsou játra narušená, může pro vás být obtížné zpracovat a uvolnit emoce. Stejně tak, zloba a rozhořčení může nepochybně játra poškodit.

Přírodní cesta k vylepšení zdraví jater

Jednou z cest, jak dopomoci k lepší kondici vašich jater, jsou přírodní doplňky stravy. Vše musí být v rovnováze, tělo i duch, bez toho by samozřejmě nefungovalo vůbec nic. Nicméně pokud chcete zdraví svých jater podpořit přírodní cestou, doporučujeme vám stoprocentně přírodní doplněk stravy Aimil AmlycureEU.

###message