Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád AIMIL Pharmaceuticals EU s.r.o.

Prodejce AIMIL Pharmaceuticals EU s.r.o., Holzova 10b, 628 00 Brno, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
 2. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu České poště v místě bydliště nejpozději do dvou pracovních dnů a současně prodejci do tří pracovních dnu po převzetí.
 3. Kupující musí oznámit zjištené vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 4. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží – přiměřenou slevu z kupní ceny – odstoupení od smlouvy.
 5. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
 6. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně faxem nebo poštou na adresu prodejce.
 7. Ze zákona (z důvodů uvedených v § 1837 NOZ) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy zejména:

  ·        při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  ·        při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

  ·        při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

  ·        při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

                          (Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.)

 8. Reklamace se vyřizují na adrese distribuce prodejce, tj.:
  AIMIL Pharmaceuticals EU s.r.o.
  Holzova 10b
  628 00 Brno
###message