ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace DRAFT: 26-04-2018

 

Vaše soukromí je pro společnost Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o. (dále pouze Aimil EU) důležité. Vytvořili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte webové stránky.

 „Osobní údaje“ jsou údaje vztahující se k fyzické osobě, která byla nebo může být identifikována.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných společností Aimil EU

Osobní údaje, které se zpracovávají, když si vytvoříte účet, žádáme vás o poskytnutí e-mailové adresy, celého jména, telefonního čísla a doručovací adresy.

Účel a právní oddůvodnění:

 1. Společnost Aimil EU zpracovává vaši e-mailovou adresu, protože svoji e-mailovou adresu a heslo používáte k přihlášení ke svému účtu. Právní odůvodnění zpracování vaší e-mailové adresy za tímto účelem plyne z legitimního zájmu společnosti Aimil EU chránit bezpečnost vašeho účtu.
 2. Společnost Aimil EU zpracovává vaši e-mailovou, celé jméno, telefonní číslo, doručovací adresu, aby Vám mohla zaslat požadované / zakoupené produkty. Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy, celého jména, telefonního čísla a adresy pro tyto účely je legitimní zájem společnosti Aimil EU poskytovat vám co nejlepší požadované služby.
 3. Vaše údaje musíme předat Vámi vybrané spediční společnosti, aby mohla provést kvalitní doručení zakoupeného/požadovaných produktů. Právním odůvodněním předání vašich údajů: celého jména, telefonního čísla a adresy pro tyto účely je legitimní zájem dodržet poskytnutí domluvených služeb. Společnost Aimil EU zpracovává vaši e-mailovou adresu také proto, aby vám mohla zasílat důležité informace o produktech Aimil EU. Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy a jména pro tyto účely je legitimní zájem společnosti Aimil EU poskytovat vám důležité bezpečnostní a další informace o produktech.
 4. Poskytnete-li svůj souhlas se zasíláním marketingových informací od společnosti Aimil EU, bude společnost Aimil EU vaši e-mailovou adresu zpracovávat také za účelem zasílání marketingových informací o produktech Power of Ayurveda společnosti Aimil EU. Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy pro tyto účely je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit změnou předvoleb svého účtu.
 5. Poskytnete-li souhlas s odběrem, zpracuje společnost Aimil EU vaši e-mailovou adresu pro účely zasílání oznámení (např. když si zvolíte chytrý připomínač, atd.). Právním odůvodněním zpracování vaší e-mailové adresy pro tyto účely je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit ukončením odběrů takových oznámení.
 6. Společnost Aimil EU také zpracovává vaši e-mailovou adresu tak, aby byla spojena s účtem Aimil EU, kdykoli komunikujete s některým z našich zástupců. Právním odůvodněním tohoto zpracování je náš legitimní zájem poskytovat kvalitní zákaznickou podporu. Osobní údaje, které zpracováváme, když komunikujete se společností Aimil EU. Když kontaktujete naši zákaznickou podporu, ať už e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také údaje o produktech Power of Ayurveda od společnosti Aimil EU, které užíváte. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů. Tyto údaje používáme, abychom vám zajistili zákaznickou a produktovou podporu, a ke sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou svým zákazníkům poskytujeme. Právní odůvodnění pro zpracování těchto údajů k těmto účelům je legitimní zájem společnosti Aimil EU poskytovat kvalitní produktovou podporu. Právní odůvodnění přihlášení k vašemu účtu Aimil EU, je-li ho třeba kvůli řešení problémů, je váš souhlas, který máte možnost zrušit.

Jiná odtajnění údajů:

Sdílet vaše osobní údaje s jinými stranami můžeme:

 1. pokud k tomu máme váš platný souhlas,
 2. abychom vyhověli platné soudní obsílce, právnímu řádu, soudnímu příkazu, právnímu procesu nebo jiné povinnosti vyžadované zákonem,
 3. abychom mohli dostát vašemu požadavku doručení produktů,
 4. abychom konzultovali / nebo nahlásili případné vedlejší účinky,
 5. abychom vymáhali kteroukoli z našich smluvních podmínek či zásad nebo v míře nezbytné k využití dostupných právních prostředků či ochraně právních nároků

Vaše osobní údaje můžeme také přenášet do přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo třetí straně, pokud dojde k jakékoli reorganizaci, fúzi, prodeji, vzniku joint venture, postoupení, převodu nebo jinému předání podniku Aimil EU, jeho majetku či inventáře, ať už zcela nebo částečně, a to mimo jiné v souvislosti s jakýmkoli insolvenčním nebo obdobným řízením, pod podmínkou, že žádný takový subjekt, kterému osobní údaje převedeme, nebude mít povoleno zpracovávat vaše osobní údaje jinak, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, bez toho, aby vás o tom uvědomil, a, vyžaduje-li to platná legislativa, aby k tomu získal váš souhlas.

Soubory cookie a obdobné technologie na webových stránkách:

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci web Aimil EU používáte, dále analyzovat jakékoli problémy se servery Aimil EU, spravovat webové stránky Aimil EU a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje.

Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete.

Pokud bydlíte v Evropské unii nebo jiné jurisdikci, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

ANALYTICKÉ SLUŽBY:

Google: Google Analytics slouží ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Zjistěte více o tom, jak mohou být tyto údaje z analytiky využívány, jak lze kontrolovat používání vašich údajů a jak můžete zamezit, aby nástroj Google Analytics vaše údaje využíval.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a aplikace, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny, získáte v popisku „Poslední aktualizace“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaných zásad ochrany osobních údajů.

Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. Toto upozornění bude zasláno e-mailem nebo uvedeno formou upozornění o změnách na webových stránkách Aimil EU.

Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud budeme váš účet Aimil EU považovat za aktivní. Přečtěte si také popis svého práva na smazání účtu v části „Vaše práva“.

Vaše práva

Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vyžádat si od společnosti Aimil EU přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či odstranění, jejich přenos, omezení jejich zpracování, dále právo ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.

Přejete si uplatnit své právo na omezení zpracování osobních údajů nebo práva se vůči jejich zpracování ohradit, obraťte se na zástupce společnosti Aimil EU  corporate@aimil.eu

###message