Gel_DonGemini_120ml_citron_600x600
Novinka
Akce

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

Aimil Spirit cleaner gel parfemovaný (citrón) je dezinfekční prostředek s prokázanou virucidní aktivitou proti obaleným virům.
67 
120 
 • AIMIL_piktogram_dezinfekce
Dostupnost
Skladem
Vložit do košíku
 • POPIS PRODUKTU
 • DETAILNÍ SLOŽENÍ
 • DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE
 • DODATEČNÉ INFORMACE
 • Související produkty

Popis produktu

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

Popis produktu:

 • Gel obsahuje alkohol a biocidní složky pro účinnou a spolehlivou dezinfekci rukou. Čisticí dezinfekční prostředek na ruce ve formě gelu s pohodlným dávkováním.
 • V gelu je obsažen glycerin, který je šetrný k pokožce rukou a díky zvláčňujícím přísadám chrání vaše ruce proti vysušení a zanechává na nich ochranný film.
 • Zaručená aktivita proti virům díky vysoké koncentraci virucidních složek.
 • Testováno na obalené viry a receptura přípravku je schválena MZČR.
 • Produkt je parfemovaný. (citrón) 

Popis produktu

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

 • Je dezinfekční prostředek s prokázanou virucidní aktivitou proti obaleným virům.
 • Biocidní bezoplachový přípravek pro osobní dezinfekční ošetření pokožky rukou.

 Účinné látky:

 • Ethanol (CAS 64-17-5) 76,6/100G, peroxid vodíku 3% (CAS  7722-84-1) 0,15g/100g

 

Popis produktu

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

Dávkování a aplikace:

 • Použijte dostatečné množství přípravku na ruce (2x3 ml), aby pokryl celou plochu rukou (dávka se může lišit podle velikosti rukou a stavu kůže).
 • Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.
 • Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
 • Doporučené použití maximálně 10krát denně.
 • Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

 

Popis produktu

Aimil Spirit cleaner gel 120 ml

Upozornění

 • Gel může mít různý odstín dle použitého typu stejně účinného ethanolu.

Pokyny pro první pomoc:

 • Je - li nutná lékařska pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při zasažení očí: několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování. Přetrvává - li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Nevyvolávejte zvracení a podávejte velké množství vody k pití. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Skladovatelnost:

 • Spotřebujte do 6 měsíců po otevření při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. 

Nebezpečí:

 • Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy. 

Výrobce:


 DONGEMINI s.r.o., tel.: +420 380 738 627, vyroba@dongemini.cz

Distributor pro ČR:

 AIMIL Pharmaceuticals EU s.r.o., Holzova 10b, Brno 628 00, Tel.: +420 731 645 329, corporate@aimil.eu

 Registrační číslo produktu: MZDR 16755/2020/OBP

 

###message